huong-dan-tracking-cuon-chuot-bang-google-tag-manager-06

Tracking cuộn chuột bằng Google tag manager

Hi, hôm nay Sơn sẽ giải đáp một vấn đề mà dạo này Sơn hay được PM.

Làm sao biết người dùng sau khi vào web có xem hết nội dung của web hay không?

Người dùng xem bao nhiêu % của trang?

Hay người dùng chỉ vào rồi thoát ra?

Những câu hỏi khá thú vị đúng không! Khi ban biết được người dùng sau khi vào web đã đọc hết nội dung hay chưa và đọc bao nhiêu % trang thì bạn có thể tối ưu lại nội dung và có thể đặt lại cho mình những câu hỏi.

Tại sao người dùng mới vào đã thoát hay tại sao người dùng chỉ xem 50% trang đã thoát ra?

Tại sao rất ít người xem hết 100% trang?

Sơn lập đi lập lại vấn đề này từ đầu đơn giản nếu bạn đo được bạn sẽ tối ưu lại nội dung quảng cáo của bạn hiệu quả hơn như:

Thay vì ban để form đăng ký để nhận khuyến mãi hay đăng ký để được tư vấn cuối trang nhưng phần lớn người dùng chỉ xem 50% hoặc nhỏ hơn thì form đăng ký vô tác dụng đúng không. Hoặc đựa trên dữ liệu thu được bạn có thể cấu trúc lại nội dung để lôi cuốn người dùng ở lại đọc lâu hơn, hoặc những nội dung tại đó mà người dùng thoát bạn có thể sửa lại….Tóm lai bạn có thể làm rất nhiều điều tùy theo ý tưởng của bạn khi đã có dữ liệu. Sơn lan man quá rồi trở lại nội dung chính là làm sao và làm sao để cài đặt xem tỉ lệ cuộn chuột (scroll tracking).

Sơn sẽ hướng dẫn tracking cuộn chuột bằng Google tag manager

Bước 1: đăng nhập tài khoản Google tag manager hoặc nếu chưa bạn có để đăng ký miễn phí.

Nếu các bạn chưa dùng tag manager có thể xem lại tài liệu:

Cài đặt cơ bản tag manager.

Bước 2: Click vào menu bên trái chọn trình kích hoạt -> Tạo mới -> chọn DOM sẵn sàng (DOM ready)

huong-dan-tracking-cuon-chuot-bang-google-tag-manager

Bước 3: Tạo thẻ cuộn chuột (scroll tracking)

Tiếp tục với menu bên trái bạn chọn thẻ -> tạo mới -> HTML tùy chỉnh và dán đoan code phía dưới vào -> chọn trình kích hoạt DOM Ready như bước 1 bạn tạo (theo tên bạn đặt). -> Save

huong-dan-tracking-cuon-chuot-bang-google-tag-manager-01

Bước 3: Tạo biến lớp dữ liệu (data layer) để đẩy sự kiên về analytics.

  • Menu bên trái bạn chọn biến -> tạo mới -> biến lớp dữ liệu (data layer) -> tên biến bạn đặt eventCategory

huong-dan-tracking-cuon-chuot-bang-google-tag-manager-02

Tiếp tục tạo 3 biến còn lại :

  • eventAction
  • eventLabel
  • eventValue

Bước 4: Tạo trình kích hoạt ScrollDistance 

Menu bên trái chọn trình kích hoạt -> Tạo mới -> Chọn sự kiện tùy chỉnh (event custom) -> đặt tên biến ScrollDistance

huong-dan-tracking-cuon-chuot-bang-google-tag-manager-03

Bước 5: Tạo sự kiện đẩy dữ liệu qua analytics để xem

Menu trái chọn thẻ -> biến universal analytics -> Loại chọn Sự kiện -> bạn còn nhớ bước 3 mình có tạo 4 biến lúc này mình mới dùng nè bạn click vào dấu cộng phần danh mục, tác vụ, nhãn, giá trị để thêm các biến như hình bên dưới nhé.

Trình kích hoạt bạn chọn trình kích hoạt bước 4 bạn làm.

Thế là xong rồi bạn nhứ public nhé.

huong-dan-tracking-cuon-chuot-bang-google-tag-manager-04

Bạn đăng nhập Analytics để xem nhé: chọn hành vi -> Sự kiện hàng đầu -> Thứ nguyên tùy chỉnh bạn chọn nhã sự kiên (event lable)

Nếu bạn muốn xem kỹ hơn có thể tạo báo cáo tùy chỉnh để nhìn rõ hơn những dữ liệu bạn cần.

Nếu có thắc mắc bạn pm Facebook mình nhé facebook.com/nguyenxuansonn

huong-dan-tracking-cuon-chuot-bang-google-tag-manager-05

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *