huong-dan-lien-ket-google-adwords-voi-google-analytics-03

Hướng dẫn liên kết Google Adwords với Google Analytics

Liên kết Google Adwords với Google Analytics

Bằng cách liên kết Google Adwords với Analytics bạn có thể tìm hiểu cách khách hàng tương tác với trang web của bạn như thế nào khi truy cập từ quảng cáo Adwords. Sau khi liên kết Adwords với Analytics bạn sẽ thấy được số liệu quảng cáo một cách trực quan hơn. Qua đó bạn có thể điều chỉnh chiến dịch hiệu quả hơn để đạt được kết quả tốt nhất và tiết kiệm chi phí nhất.

Diimars sẽ cho bạn thấy lý do tại sao nên liên kết AdWords với Google Analytics

Sau khi liên kết Google Analytics và AdWords, bạn sẽ có thể:

● Nhập mục tiêu và giao dịch Google Analytics vào AdWords dưới dạng chuyển đổi

● Xem dữ liệu mức độ tương tác trang web Google Analytics trong AdWords

● Tạo danh sách tiếp thị lại trong Analytics để sử dụng trong AdWords nhằm nhắm

mục tiêu các đối tượng cụ thể

● Tự động xem dữ liệu chi phí và lần nhấp AdWords của bạn trong Analytics cùng

với dữ liệu mức độ tương tác trang web của bạn.

Sau đây Diimars sẽ dướng dẫn bạn thiết lập liên kết giữa tài khoản Google Adwords và Google Analytics.

Trước tiên bạn phải có quyền chỉnh sửa trên Analytics và quyền quản trị trên Google Adwords.

Liên kết Adwords với Analytics có thể theo hai hướng có thể liên kết từ tài khoản Google Analytics sang Adwords hoặc từ Adwords sang Analytics.

Cách liên kết Google AdWords với Google Analytics

Điều này có thể được thực hiện theo hai cách hoặc là thông qua AdWords (đề xuất) hoặc Google Analytics.

I. Liên kết Adwords với Analytics từ AdWords

1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords.

2. Nhấp vào menu “Thanh toán, Cài đặt tài khoản và Trợ giúp” rồi chọn Tài khoản được liên kết.

cai-dat-lien-ket-adwords-voi-analytics

3. Bên dưới “Google Analytics,” nhấp vào Xem chi tiết.

4. Nhấp vào Thiết lập liên kết bên cạnh thuộc tính bạn muốn liên kết với AdWords.

a. Nếu đã liên kết một thuộc tính, bạn sẽ thấy Chỉnh sửa thay vì Thiết lập liên kết.

b. Nếu bạn không thấy một hoặc nhiều thuộc tính Analytics của mình, hãy kiểm tra xem bạn có quyền “Chỉnh sửa” đối với các thuộc tính đó không bằng cách sử dụng hướng dẫn ở trên.

5. Nếu thuộc tính chỉ có một chế độ xem, hãy lựa chọn có hoặc không nhập chỉ số mức độ tương tác trang web. Nếu thuộc tính có nhiều chế độ xem, bạn sẽ thấy danh sách chế độ xem từ thuộc tính này mà bạn có thể liên kết.

6. Nhấp vào Lưu.

II. Liên kết Adwords với Analytics từ Analytics

1. Đăng nhập vào tài khoản Analytics

2. Chọn tab Admin => Thuộc tính “Liên kết Adwords”

lien-ket-adwords-voi-analytics-tu-analytics

3. Chọn nhóm liên kết mới => Tích vào tài khoản Adwords cần liên kết

4. Cấu hình liên kết đặt tên nhóm liên kết và bật tất cả dữ liệu trang web => Click liên kết tài khoản => Hoàn tất.

chon-tai-khoan-adwords-duoc-lien-ket

Vậy là đã hoàn thành hai cách thiết lập liên kết giữa tài khoản analytics và Google Adwords. Các bạn có thắc mắc hoặc cần hướng dẫn thêm thiết lập tài khoản analytics hoặc Adwords có thể liên hệ Diimars để được hỗ trợ.

Nguồn: diimars.com

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *